Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας (26.7.2017)


H κατάθλιψις έχει πολλά πρόσωπα.
Πχ τις καταθλίβεται ορών τον πίνακα "Η Ελλάς ευγνωμονούσα".
Τις έτερος καταθλίβεται όταν βλέπει τον ανωτέρω τίνα καταθλιβόμενο ως πρωθυπουργό της Ελλάδος.
V/F