Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας 2ο (07.3.2017)


"Έχουμε ανάπτυξη": ΦΑΑΑΠ, σφαλιάρα από ΕΛΣΤΑΤ.

"Συγκροτούμε συμμαχία του νότου": ΦΑΑΑΠ, σφαλιάρα από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
Αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, καρπαζοεισπράκτορας είναι...
Σ&Τ