Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Κεραυνός !!! (το αστείο της ημέρας)


Είναι ένας αγρότης με την γυναίκα του και σπέρνουν το χωράφι τους. Ξαφνικά αρχίζει να βρέχει και πέφτει ένας κεραυνός σε ένα δέντρο δίπλα τους.

Ο αγρότης κοιτάζει προς τον ουρανό λέγοντας :
- Εεε, ντε!!!
Πέφτει ένας δεύτερος κεραυνός σε ένα θάμνο δίπλα τους και ο αγρότης κοιτάζει τον ουρανό λέγοντας :
- Εεε, ντε!!!
Έπειτα από λίγο πέφτει και τρίτος κεραυνός ο οποίος χτυπά την γυναίκα του, οπότε κοιτάει τον ουρανό ο αγρότης λέγοντας :
- Άντε ντεεε!!!