Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας (14.6.2016)


O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για άλλα καθεστώτα.
ΣΣ