Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ταξικός Πόλεμος


Από τον ΚΤ
Ταξικός Πόλεμος: ο αγώνας για την κατανομή των πόρων μεταξύ αυτών που είναι υποχρεωμένοι από το ντοβλέτι (κρατούντες και κράτος) και τους νόμους που φτιάχνει, να πληρώνουν,
γνωστοί κατά περιόδους με τα ονόματα είλωτες, κολλίγες και φορολογούμενοι και αυτών που έχουν το δικαίωμα από το ντοβλέτι και τους νόμους που φτιάχνει να καταναλώνουν τους πόρους των άλλων, γνωστοί ως ευγενείς, κοτζαμπάσηδες ή νομενκλατούρα.
Νεοελληνιστί φοροφαγάδες.
 #katidikamou
ΚΤ