Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Η Ρωμανία κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλον


Από τον ΣΣ
Για τους σύγχρονους Έλληνες η Άλωση είναι συνταρακτική ιστορική γνώση.
Έχει περάσει στο συλλογικό συνειδητό ως έπος, ως τραύμα που προξενεί φρικτό πόνο, ωστόσο έχει μέσα της την ελπίδα της Ανάστασης. Αυτό το πνεύμα διαπερνά τους θρήνους και τις λαϊκές παραδόσεις για την Άλωση, με την πίστη ότι η αυτοκρατορία θα ξαναζήσει.
Και πράγματι, στην Ανατολή και την Ελλάδα η αυτοκρατορία εξακολουθεί να ζει, μέσα από την Ορθοδοξία, την Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον χριστιανικό πολιτισμό.
Είναι αυτό που ο ιστορικός αποκάλεσε ''το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο'', αυτό που, πιο πηγαία ίσως, εκφράζει ο ποντιακός θρήνος για την Άλωση: ''Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν! Η Ρωμανία κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλον"!
ΣΣ