Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο βρυκόλακας γαμπρός !!! (το αστείο της ημέρας)


Σε μια ομάδα βρικολάκων ο αρχηγός ανακοινώνει πως την κόρη του θα την παντρευτεί εκείνος που θα επιστρέψει και θα έχει λερωθεί με αίμα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

Φεύγει ο πρώτος και γυρίζει στάζοντας με αίμα από το στόμα του.
- Πω, πω πως λερώθηκες τόσο;
- Βλέπεις εκείνον τον πύργο;
- Ναι, λέει ο αρχηγός.
- Από πίσω είναι ένα χωριό, πήγα και ρούφηξα το αίμα όλων των κατοίκων.
Φεύγει ο δεύτερος και επιστρέφει λερωμένος με αίμα μέχρι την κοιλιά του.
- Καλά, τι έγινε και λερώθηκες τόσο; Ρωτάει ο αρχηγός.
- Βλέπεις εκείνον τον πύργο; Πίσω από τον πύργο είναι ένα χωριό και πίσω από το χωριό υπάρχει μια πόλη. Εγώ ήπια το αίμα όλων των κατοίκων της πόλης.
Φεύγει και ο τρίτος και γυρνάει σε λίγο βουτηγμένος στο αίμα.
Έκπληκτος ο αρχηγός τον ρωτά πως τα κατάφερε και έγινε τόσο χάλια.
- Βλέπεις εκείνον τον πύργο; του λέει ο υποψήφιος γαμπρός. Ε, εγώ δεν τον είδα !!!