Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Mεγάλα ρητά ανδρών για το γάμο !!! (Δεν είναι αστείο...)


"When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her."

Όταν κάποιος σου κλέβει τη γυναίκα, δεν υπάρχει καλύτερη εκδίκηση από το να τον αφήσεις να την κρατήσει.
Sacha Guitry

"After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together."
Μετά το γάμο, άνδρας και γυναίκα γίνονται δύο πλευρές ενός νομίσματος, δεν μπορούν να συναντηθούν, αν και βρίσκονται πάντα μαζί.
Hemant Joshi

"By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher."
Παντρέψου οπωσδήποτε. Αν πάρεις καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος, αλλιώς θα γίνεις φιλόσοφος.
Socrates

"Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them."
Οι γυναίκες μας εμπνέουν μεγάλα πράγματα και μας έμποδίζουν να τα αποκτήσουμε
Dumas

"The great question... which I have not been able to answer... is, "What does a woman want?"
Το μεγάλο ερώτημα, ... που δεν μπόρεσα να απαντήσω...είναι, "Τι θέλει μια γυναίκα;
Sigmund Freud

"I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me."
Είπα μερικές λέξεις στη γυναίκα μου και μου απάντησε με μερικές παραγράφους.
Anonymous

"Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays."
Κάποιοι ρωτούν για το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου μου. Διαθέτουμε χρόνο να πηγαίνουμε δυο φορές την εβδομάδα σ' ένα εστιατόριο. Λίγο φως των κεριών, δείπνο, χαμηλή μουσική και χορό. Εκείνη πηγαίνει τις Τρίτες, εγώ τις Παρασκευές.
Henny Youngman

"I don't worry about terrorism. I was married for two years."
Δεν ανησυχώ για την τρομοκρατία. Ήμουν παντρεμένος δυο χρόνια.
Sam Kinison

"There's a way of transferring funds that is even faster than electronic banking. It's called marriage."
Υπάρχει ταχύτερος τρόπος να μεταφέρεις χρήματα από το e-banking. Ονομάζεται γάμος.
James Holt McGavran

"I've had bad luck with both my wives. The first one left me, and the second one didn't."
Ήμουν άτυχος και με τις δυο γυναίκες μου. Η πρώτη μ' εγκατέλειψε και η δεύτερη δεν το έκανε.
Patrick Murray

"Two secrets to keep your marriage brimming:
1. Whenever you're wrong, admit it,
2. Whenever you're right, shut up."
Δυο μυστικά για να κρατήσεις τον γάμο σου:
1. Όταν έχεις άδικο, παραδέξου το
2. Όταν έχεις δίκιο σώπαινε.
Nash

"The most effective way to remember your wife's birthday is to forget it once..."
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος να θυμάσαι τα γενέθλια της γυναίκας σου είναι να τα ξεχάσεις μια φορά.
Anonymous

"You know what I did before I married? Anything I wanted to."
Ξέρετε τι έκανα πριν παντρευτώ; Ό,τι μου άρεσε.
Henny Youngman

"My wife and I were happy for twenty years. Then we met."
Η γυναίκα μου κι εγώ ήμασταν ευτυχισμένοι για 20 χρόνια. Μετά συναντηθήκαμε.
Rodney Dangerfield

"A good wife always forgives her husband when she's wrong."
Η καλή γυναίκα συγχωρεί τον άντρα της όταν αυτή έχει άδικο.
Milton Berle

"Marriage is the only war where one sleeps with the enemy."
Ο γάμος είναι ο μοναδικός πόλεμος που κάποιος κοιμάται με τον εχθρό του.
Anonymous

"A man inserted an 'ad' in the classifieds: "Wife wanted". Next day he received a hundred letters. They all said the same thing: "You can have mine."
Κάποιος έβαλε αγγελία και ζητούσε γυναίκα. Την επόμενη μέρα έλαβε 100 γράμματα. Όλοι του έλεγαν το ίδιο πράγμα: "Μπορείς να πάρεις την δικιά μου."
Anonymous

First Guy (proudly): "My wife's an angel!"
Second Guy: "You're lucky, mine's still alive."
Πρώτος άντρας (υπερήφανα): "Η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος."
Δεύτερος άντρας (λυπημενα): "Τυχερέ, η δικιά μου ζει ακόμα."
Anonymous