Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας 2ο (26.7.2016)


Κρίση δεν είναι ο Βασίλης Τερλέγκας να μην κόβει αποδείξεις.

Κρίση είναι κυρίως ο Βασίλης Τερλέγκας να τραγουδά σε συνεργείο αυτοκινήτων.
ΣΣ