Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας (28.7.2016)


Ρυθμίσεις που καθιερώνουν ή διευρύνουν προνόμια για ταξίδια και μετακινήσεις μελών της κυβέρνησης και συνεργατών τους έβλαψαν κάθε κυβέρνηση που τις πέρασε ή επιχείρησε να τις περάσει.
Συνήθως επειδή κάθε ζήτημα που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα προξενεί και μεγαλύτερο θόρυβο από την ουσία του και κυρίως επειδή πάει την κουβέντα σε συμψηφισμούς τύπου "όλοι ίδιοι είναι","τι φωνάζετε, κάνατε τα ίδια" κλπ.
ΣΣ