Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας (26.7.2016)


Στο ίδιο προαύλιο που φέτος παρουσιάστηκε πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, πέρσι συζητούσαμε για επονείδιστο χρέος.
ΣΣ