Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Το Μυστήριο Σχόλιο της ημέρας 2ο (02.8.2016)


Ενίσχυση της διαφάνειας στα δημόσια έγγραφα ετοιμάζει η Κυβέρνηση.
Πλέον, για να έχουν ισχύ οι υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να αναρτώνται πρώτα στη Δι@υγεια και κατόπιν στο Indymedia, εφόσον τις εγκρίνουν τα "παιδιά" του Ρουβίκωνα.
A-M